Начало

МЦ Медика Плюс

Център за диагностика и лечение на болката

– с онкологичен произход
– причинена от заболявания на централната и периферната нервна система
– висцерална
Медикаментозни и немедикаментозни методи на лечение

Дейности

– лечение на онкологична болка
– профилактика на рак на млечната жлеза
– доплерова сонография и дуплекс-ехография на церебрални и бъбречни съдове
– коремна ехография
– мануална терапия на вертеброгенни заболявания
– електромиография

Специалисти

Д-р Закова – онкология и вътрешни болести
Д-р Любомирова – нефрология и вътрешни болести
Д-р Иванов – нервни болести

Запиши час

телефон за записване – 0885 80 87 73
адрес: гр. Велико Търново, ул. „Сергей Румянцев“ №63